Bạn đã từng ăn măng tây chưa? 🎋

[English below]
Đã đến lúc thử chúng rồi !

Hôm nay tại Royal Rice & Bún Bar, chúng tôi phục vụ một món ăn mang hương vị mới cho các bạn – Bún Măng Vịt, thành phần bao gồm bún tươi, nước lèo cùng măng tây và thịt ức vịt.

It’s time to try a new dish!

Today at Royal Rice & Bún Bar, we serve a new flavourful dish to you – Bún Măng Vịt, ingredients including fresh home-made rice noodles, broth with bamboo roots and duck breast meat.

49947233_288263945226192_4943787423923437568_o

🏡 40 Đặng Thị Nhu, District 1
📞 090 8685033

 — at Royal Rice & Bún Bar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s