Tarot reading at Pop Up Market

[Grey Psy-Tarot]

👁Đắn đo về những dự định tương lai ? Những vấn đề chưa tìm được hướng giải quyết hay đơn giản là câu trả lời cho những câu hỏi không tên?

➡️Tất cả bạn cần là một R E A D E R đọc bài T A R O T giúp gỡ rối những điều trên.

Bạn chỉ cần đến Royal Pop Up Market tại 201 Bùi Viện, Quận 1 vào ngày 04 và 05/10 để gặp Grey thôi 👋🏻

Hội chợ diễn ra từ 15:00 đến 21:00 đó nha!

Hẹn gặp các cậu vào cuối tuần.

– – –

👁Confusing about the future? Having problems but don’t know how to solve or simply just want to have the answer for the unknown questions?

➡️Then all you need is a tarot reader who can help you to solve the puzzles.

Come to Royal Pop Up Market – Hội Chợ Hoàng Gia at 201 Bui Vien St, District 1 this weekend (04 – 05 October) to see Grey Psy-Tarot from 3PM to 9PM!

See you guys!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s