Happy 8th March – Happy Women Day!

[English below]

Mừng ngày Mùng Tám Tháng Ba
Royal Saigon xin tặng tất cả các bạn nữ xin đẹp 1 ly Mojito Thanh Long Đỏ hoặc 1 ly Campari Cam Sành mát lạnh khi đến dùng bữa tại quán vào ngày 8/3! Mãi Yêu!

Địa chỉ: 40 Đặng Thị Nhu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh

WhatsApp/Zalo #: +84 (0)96 2921 773
www.royalsaigonrestaurant.com
Mở cửa hàng ngày 10.30giờ đến khi 22giờ

Hãy đến như một vị khách, trở thành một người bạn.

🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷

Happy 8th March – Happy Women Day!
Royal Saigon would like to invite all the beautiful women to a glass of Mojito Red Dragon or a glass of cool Campari Orange when coming to dine at the Royal Saigon on 8/3! Love forever!

Address: 40 Đặng Thị Nhu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh

WhatsApp #: +84 (0)96 2921 773
www.royalsaigonrestaurant.com
Open daily from 10.30AM until 10PM

Come as a guest, remain a friend.

Mojito Red Dragon
Ms. Tam and a cool Campari Orange

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s