[MỚI TRÊN MENU]

[English below]

Mới được thêm vào menu của Royal Saigon x Bún Bar – Cơm Gạo Lứt Ba Rọi Đút Lò 🍛
Ngon đến nỗi bạn thậm chí sẽ không cần bất kỳ nước mắm nào. 🤩🤤

Địa chỉ: 40 Đặng Thị Nhu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh

WhatsApp #: +84 (0)96 2921 773
Zalo #: +84 (0)90 8685 033
www.royalsaigonrestaurant.com
https://royalsaigon.blog/
Mở cửa hàng ngày 10.30giờ đến khi 22giờ

Hãy đến như một vị khách, trở thành một người bạn.

🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍛🍛

[NEW ON THE MENU]

Newly added to the Royal Saigon x Bún Bar menu –
Cơm Gạo Lứt Ba Rọi Đút Lò –
Oven baked pork belly served with brown rice, 2 re spring rolls, herbs, lettuce…

It’s so delicious that you won’t even need any fish sauce. 🤩🤤

Address: 40 Đặng Thị Nhu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh

WhatsApp #: +84 (0)96 2921 773
www.royalsaigonrestaurant.com
https://royalsaigon.blog/
Open daily from 10.30AM until 10PM

Come as a guest, remain a friend.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s