CLOSED UNTIL FURTHER NOTICE

Dear Bún Bar & Royal Saigon friends,

We would like to inform you, that we have decided to pause the operation until further notice.

The last three months have been exceptional and we are taking some time to reorganize ourselves and get our mind free from all the pressure.

We would like to thank you all, who have supported us along the crisis and we hope to see you the soonest.

Until then,please stay safe and healthy.

Loads of love from,
The Bún Bar & Royal Saigon family

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Bún Bar và Royal Saigon xin chào,
Chúng mình muốn thông báo với các bạn rằng hôm nay sẽ là ngày hoạt động cuối cùng của quán! Chúng mình sẽ ngưng mọi hoạt động của nhà hàng đến khi có thông báo mới.
Ba tháng vừa qua thực sự là ngoài sức tưởng tượng của bọn mình! Chúng mình quyết định bây giờ là thời điểm để dừng lại.
Chúng mình sẽ dành thời gian này để sắp xếp lại công việc để có thể trở lại sớm nhất.
Chúng mình muốn cảm ơn tất cả các bạn, những người đã giúp đỡ, hỗ trợ và đã cùng đồng hành cùng chúng mình trong chuyến hành trình vừa qua. Chúng mình sẽ gặp lại nhau sớm thôi ☺️
Mọi người nhớ bảo trọng và giữ sức khoẻ nhé ❤️
Mãi Yêu ❤️
Tập thể gia đình Bún Bar và Royal Saigon

#bunbarsaigon #royalsaigon #covid19 #challenge #newchapter #vietnamesekitchen #seeyousoon

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s