50k Set lunch/Ăn trưa văn phòng

LUNCH SET OFFERS
only 50.000 vnd/set including a bowl of steamed, rice & fruit dessert

Ăn trưa văn phòng
chỉ có 50k/set bao gồm một chén cơm trắng & trái cây tráng miệng

LUNCH SET 1
Braised pork with pepper sauce – Thịt kho tiêu
Stir-fried mixed Vegetables – Rau xào thập cẩm
Sour soup – Canh chua

LUNCH SET 2
Stir-fried chicken with cashew nuts – Gà xào hạt điều
Pumpkin broth with minced pork – Canh bí đỏ thịt bằm
Stir-fried Dragon Bean with garlic – Đậu rồng xào tỏi

LUNCH SET 3
Braised pangasius fish in pepper sauce – Cá kho tiêu
Calabash broth with dried shrimp – Canh bầu tôm khô
Stir-fried morning glory with garlic – Rau muống xào tỏi

LUNCH SET 4
Braised shrimp & pork – Tôm rim thịt
Choy sum broth with minced pork – Canh cải ngọt thịt bằm
Stir-fried bitter melon with garlic – Khổ qua xào tỏi

LUNCH SET 5
Stir-fried beef in chili & lemongrass – Bò xào xả ớt
Tomato egg broth – Canh cà chua trứng
mixed salad in vinegar – Xà lách trộn dầu dấm

LUNCH SET 6
Braised tofu – Đậu hủ kho
Stir-fried jasmine buds with garlic – Thiên lý xào tỏi
Napa cabbage soup with carrots – Canh cải thảo cà rốt

Save the environment – Bảo vệ môi trường
Order directly or via Vietnammm or Baemin to get our lunches.
If you order directly with us and sign up for a lunch package we will deliver in metal bento boxes.
With a small deposit that’s really easy for you to receive your lunch.

Đặt hàng trực tiếp hoặc qua Vietnammm hoặc Baemin để có được bữa trưa của chúng tôi.
Nếu bạn đặt hàng trực tiếp với chúng tôi và đăng ký một gói ăn trưa, chúng tôi sẽ giao hàng trong hộp bento kim loại. Với một khoản tiền gửi nhỏ thực sự dễ dàng để bạn nhận được bữa trưa của mình.

All other one time and single deliveries, we use eco-friendly and recyclable take away bagasse boxes and wood/bamboo cutlery.
Tất cả các giao hàng một lần và một lần khác, chúng tôi sử dụng các hộp bã mía thân thiện với môi trường và có thể tái chế và dao kéo bằng gỗ / tre.