Restaurant Menu/ Thực đơn

We are a vegetarian and vegan friendly Vietnamese restaurant.
Most of the dishes with meat ingredients are replaceable with tofu or more vegetables.
We are happy to demonstrate you our flexibility.

Chúng tôi là một nhà hàng Việt Nam ăn chay và thuần chay thân thiện.
Hầu hết các món ăn với các thành phần thịt có thể thay thế bằng đậu phụ hoặc nhiều loại rau.
Chúng tôi rất vui khi chứng minh cho bạn sự linh hoạt của chúng tôi.

Note: Prices are subject to change. Prices include VAT.
Lưu ý: Giá có thể thay đổi. Giá đã bao gồm VAT.

SET LUNCH MENU – Thực đơn bữa trưa
Online ordering / đặt thức ăn trực tuyến: www.royalsaigonrestaurant.com
Open from 10.30AM until 9PM / Mở cửa từ 10:30 đến 9:00

NEW COMBOS ON THE MARCH MENU – COMBO MỚI TRÊN thực đơn tháng ba